Hvor kjøper BliVakker.no varer fra?

Ca 80-85 % av våre varer kjøpes direkte fra agenturholder, mens resterende varer parallellimporters.

Siden Norge har inngått et EØS-samarbeid med EU gir det mulighet for parallellimport mellom land innenfor Europa. Denne avtalen bidrar til en mer riktig pris til forbrukere på tvers av landegrensene. Gjennom EØS-avtalen åpnes det opp for import av alle type merkevarer fra Europa og mellom landene i Europa (og kun Europa) uavhengig av om en har agentur eller avtale med eieren av en merkevare (EUs varemerkedirektiv art 7 nr 2). Dette er en del av den frie handelen av varer og tjenester som EØS-avtalen skal ivareta.

Import uten egen avtale med merkevareinnehaveren kalles parallellimport og er like lovlig som det er utbredt. Blivakker.no har på mange måter tatt reisen for nordmenn som er i utlandet og kjøper merkevarer billigere. Vi kjøper merkevarene i samme marked som de norske merkevareagentene og tar de inn til Norge for at dere kunder kan kjøpe merkevaren rimeligere. Vi har laget en grafisk presentasjon som et eksempel på hvordan parallellimport fungerer istedenfor tradisjonell vareflyt. Denne forklarer også hvordan vi kan holde prisene såpass rimelige.

Blivakker.no parallellimport

Etter norsk rett kan parallellimportert vare med et beskyttet varemerke fritt selges i Norge uten særskilt godkjennelse av varemerkeinnehaver. Dette følger av det såkalte "konsumpsjonsprinsippet" som innebærer at når en vare først er brakt ut på markedet med varemerkeinnehavers samtykke, anses varemerkeinnehavers enerett for være "konsumert" ved det første salg, slik at etterfølgende salgsledd fritt kan omsette varen videre.
-Jusstorget.no

Hvordan vet jeg at varene er trygge?

Vi garanterer for ektheten og holdbarheten i våre produkter. Norge har strenge lover og regler for kjøp og salg av varer samt bestemmelser som beskytter forbrukerne. Som kjøper av et produkt som er parallellimportert har du de samme rettighetene etter lovverket som når du kjøper varen direkte fra merkeforhandler. Selger kan tilby den samme garantien som merkeforhandler kan tilby og som forbruker har du den samme reklamasjonsretten.

Som forbruker er du beskyttet av forbrukerkjøpsloven og vil etter denne loven ha omfattende reklamasjonsrett og rett til å kreve ny vare eller pengene tilbake dersom produktet har feil eller mangler. Vi har en klar praksis og interne retningslinjer på både det juridiske og det etiske som krever at vi holder oss godt innenfor disse reglene og tilbyr våre kunder omlevering av varer utover det som følger av lovverket for å yte kundene våre god service.

Innkjøpsrutiner:

Når vi kjøper inn merkevarer er det hovedsakelig to ting vi ser etter: ekthetsgaranti og holdbarhetsgaranti. Vi ser alltid på holdbarhetsdatoen på produkter, og varer som nærmer seg slutten av holdbarhetstiden kjøpes ikke inn. Disse opplysningene får vi når tilbudene sendes til oss eller vi besøker våre leverandører. Vi har også kontraktfestet ”ekthetsgaranti” med alle våre leverandører, og er et krav fra vår side for at vi skal handle varer. Likevel kan du som kunde være uheldig og motta en utgått vare på samme måte som kan skje hos en matbutikk. I slike tilfeller anbefaler vi at du kontakter kundeservice, så vil vi ordne opp umiddelbart.

Det er viktig å understreke at parallellimporterte varer er ekte merkevarer som ofte, med de ovennevnte restriksjonene, kan selges betydelig rimeligere enn de prisene produsenten legger opp til via sitt eget distribusjonsnett. Dette betyr altså ikke at varen er falsk eller kopi. Våre leverandører er selv merkevareforhandlere eller har kjøpt varen av merkevareforhandlere i andre europeiske land, og varen har den samme ekthetsgarantien som varer solgt via merkevareforhandlere i Norge.

Vår modell er svært enkel. Vi kjøper varer på en lovlig måte innenfor regelverket i Norge og Europa til den gunstigste prisen. Til gjengjeld kan vi tilby det norske markedet merkevarer til en attraktiv pris. Dette har vi stor tro på at er med på å skape fornøyde kunder - og fornøyde kunder er vårt mål. BliVakker.no er Norges største skjønnhetsbutikk på nett. Siden 2007 har BliVakker.no sendt ut flere millioner varer og har i dag ca 1 million fornøyde kunder i Norge. Vi ser frem til å ha deg med videre!