Bærekraft

Blivakker.no & Cocopanda har som stor aktør innen personlig pleie i Norden, mulighet for å påvirke omstendighetene rundt oss og innad i bedriften til det bedre. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimafotavtrykk og videreutvikle en bærekraftig verdikjede i hele bedriften. Vi ønsker å gjøre det enklere for deg som forbruker å ta bærekraftige og miljøbevisste valg og samtidig bidra til å håndtere kosmetisk avfall og emballasje riktig, slik at totalbelastningen blir mindre og sikre at naturressursene som allerede er tatt ut, får lengre levetid.

Et av våre hovedfokus er bærekraftige og sirkulære emballasjeløsninger, riktig sortering og optimalisert fyllingsgrad i logistikken. Det utvikles stadig nye, smartere og mer bærekraftige produkter innen pakke- og emballasjeløsninger, som vi vurderer når vi ser på optimalisering av våre utsendelser til kundene som handler hos oss. Resirkulerbar emballasje blir ikke sirkulær og kan ikke brukes på nytt før den faktisk er riktig sortert til gjenvinning. Derfor har våre papirkartonger sorteringsinformasjon, slik at du kan bidra til at emballasjen produktene dine kom i får nytt liv! Kanskje blir Blivakker.no kartongen du får av oss, til en melkekartong neste gang?

Redusert plast i støtemballasje med 95% Økt vår sorteringsgrad fra 88-96% Kartonger av 50-100% resirkulert råstoff Kunnskap til kundene våre Lavere klimaavtrykk Optimalisert fyllingsgrad i logistikken

De fleste pakker som bestilles fra Blivakker.no, sendes som postpakker med Posten Norge AS. Posten & Bring har som ambisjon om å kun benytte fornybare energikilder i deres kjøretøy, og har satt ambisiøse klimamål i sin målrettede miljøvisjon. Her ønsker vi å vise frem noen(!) av tiltakene de gjør for å sikre klimanøytral frakt, som er en av de viktigste grunnene til at vi valgte Posten som leverandør. Vi er stolte av å være samarbeidspartner med Posten Norge!

Klimanøytral frakt Hva betyr det? Klimanøytrale innen 2025 Norges største kjøretøypark bestående av 2249 fossilfrie kjøretøy 49 byer med utslippsfri postdistribusjon Per 2021: 691 elektriske traller, sykler og mopeder Per 2021: 897 elektriske varebiler og lastebiler

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og gjør det enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid. Miljøfyrtårn gir bedriften mulighet og smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kilde: Miljøfyrtårn.no

Blivakker.no & Cocopanda er medlem i Grønn Punkt Norge. Som medlem tar vi vårt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av alle emballasjetyper gjennom retursystemer som er godkjent av miljødirektoratet.

Kilde: grontpunkt.no

Vi er medlem av Renas, som har som formål å sørge for miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til gjeldene forskrifter og sertifiseringskrav.

Kilde: Renas.no

Vår årlige klima- og miljørapport er et styringsverktøy som gir god oversikt over våre miljøpresentasjoner og hjelper oss til å se om pilene peker i riktig retning. Som Miljøfyrtårn sertifisert forplikter vi oss til å kontinuerlig jobbe med forbedring og årlig innen 1. april dokumentere våre klima- og miljøprestasjoner i en utarbeidet rapport.

Last ned Klima- og miljørapport for 2021
Last ned Klima- og miljørapport for 2022

Blivakker handler inn produkter fra globale varemerkeeiere, nordiske produsenter, distributører og agenturer. Før vi inngår samarbeid med leverandører, gjør vi en behovsvurdering og vurdering av leverandørens miljøprofil.

I tillegg må alle våre leverandører underskrive vår «Supplier Code Of Conduct», som innebærer at det stilles krav til blant annet produksjon, menneskerettigheter, arbeidsvilkår/forhold, miljø og bedriftsetikk. I våre samarbeidsavtaler med leverandører forpliktes de også til å levere varer som oppfyller våre krav til kvalitet og standard og er i henhold til samtlige lover og forskrifter i Norge og EU når det gjelder merking og innhold.

Produktene du bestiller fra Blivakker håndteres av våre egne ansatte på vårt lager i Kristiansand, Norge. Vi har valgt å håndtere dine varer selv for å sikre best mulig håndtering og holdbarhet for produktene du kjøper hos oss.

Produkter testet på dyr
Dyreforsøk og salg av produkter som er testet på dyr er ulovlig i Norge og EU. Blivakker selger ikke produkter som er testet på dyr.

Last ned Code of Conduct

FN har utarbeidet 17 hovedmål som er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle målene er viktige og bør ses i en helhetlig sammenheng for å løse globale utfordringer. For en aktør som Blivakker.no & Cocopanda er det noen mål som er mer relevante å fokusere på i forhold til hvilken grad vi som bedrift kan påvirke.

Her er målene vi har valgt å fokusere på:

God utdanning Anstendig arbeid og økonomisk vekst Industri, innovasjon og infrastruktur Ansvarlig forbruk og produksjon Stoppe klimaendringene FNs bærekraftsmål

Kildesortering gjør at vi kan ta bedre vare på miljøet, og at vi kan utnytte naturressursene våre bedre. Kildesortering gjør at vi unngår at skadelige stoffer og miljøgifter fra for eksempel farlig avfall, havner på avveie og belaster natur, miljø, mennesker og dyr. Ved å bruke råmaterialene på nytt, begrenser vi uttaket av naturressurser og sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut, får lengre levetid. Når vi gjenvinner, kaster vi mindre og reduserer den totale miljøbeslastningen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Miljøstasjon Gjenvinning av forpakninger Husholdningsavfall

Brandsdal Group har siden 2016 støttet ARC-Kenya i samarbeid med SANA-Fondet.

ARC-Kenya har et program som som gir omsorg, skolegang og medisinsk oppfølging til 130 barn.

Mange familier rammes sterkt av HIV i dette området. Barn mister foreldrene, og er avhengig av omsorg fra slektninger og andre voksne. Mange trenger hjelp for å få en utdannelse. Gjennom barneprogrammet dekkes utgifter til skolegang.  Barna får også medisinsk oppfølging, leksehjelp og kurs i praktiske fag som søm og snekkerarbeid. I tillegg får de opplæring i landbruk sammen med sine foresatte. De fleste familiene i dette området er bønder. Kenya er et fruktbart land, og med økt kunnskap om landbruk vil bøndene kunne utnytte ressursene bedre.

Barna som er med i programmet blir tilbudt en yrkesopplæring med studieretninger som søm, frisør, energi (solcelle) og snekring.

For mer info, se:
https://www.sanafondet.no/kenya